ESG-rapportering

Går dere under kravet om ESG-rapportering?

I Motivati har vi laget en undersøkelse som kan bidra til kartlegging av medarbeiders oppfatning vedørende likestilling og mangfold, ufrivillig deltid og bærekraft i virksomheten. Formålet er å:

  • Kartlegge det som ikke kommer frem andre steder enn hos medarbeider selv  
  • Få medarbeiders tilbakemeldinger  
  • Involvere de ansatte og tydeliggjøre at dette prioriteres i virksomheten 

 
Vi deler undersøkelsen gratis, ta kontakt på kontakt@motivati.no, så gjør vi den tilgjengelig for deg.