Finnes det en logg over aktiviteter?

Leder har en logg over nylige hendelser i Motivati

Loggen finner du ved å trykke på bjellen ved siden av navnet ditt, øverst til høyre.

Leders logg

Loggen viser:

Når en ansatt i din avdeling har:

  • svart på en undersøkelse
  • opprettet en ny aktivitet i handlingsplanen
  • aktiviteter som har nådd utløpsdato
  • aktivitet som er 100% fullført