Hvordan bruke handlingsplan-kategori

Handlingsplan-kategorier brukes til å kategorisere aktivitetene i handlingsplanen. For at leder og medarbeider skal kunne kategorisere, må de være forhåndsdefinert av administrator. 

Kategorier kan være typiske områder for målsetting (KPI), verdier til virksomheten eller områder i den overordnete strategien. Dere velger selv hvordan (og om) dere ønsker å kategorisere aktivitetene.