Hvordan kartlegge og utvikle kompetanse med Motivati

Kompetansemodulen i Motivati kartlegger og tilrettelegger for utvikling av kompetanse i din virksomhet. Dette gjør det enkelt for din virksomhet å utvikle kompetanse der det trengs, sett opp mot virksomhetens mål og strategier.


Les vår guide her: Hvordan utvikle kompetanse

Innhold

 

Første steg – forarbeid

 

Administrator legger inn de ulike kompetanseområdene som er gjeldende for deres virksomhet. Kompetansen sorteres først etter kategori, og deretter fag (underkategorier).

Dette gjøres i menyen «kompetanse kategori». Her kan man legge til ulike kategorier. Når man har opprettet en kategori, kan man klikke på den (eksempel her; arbeidsrett), og opprette fag som skal ligge under (eksempel her; lønn, oppsigelser).

Kategoriene og fagene brukes videre i arbeidet med kompetansekartlegging, der både leder og ansatte kan legge inn den kompetansen som er gjeldene for hver enkelt.

 

Tips til hvordan du kan kartlegge kompetanseområder i din virksomhet:

  1. Se gjennom stillingsinstrukser, prosedyrer og krav for ulike roller.
  2. Snakk med avdelingslederne; hva er de viktigste områdene?
  3. Sende ut undersøkelse

 

Tips: i undersøkelsesbanken er det delt en undersøkelse som heter «kompetansekartlegging». Denne kan brukes som en mal/et utgangspunkt hvis dere ønsker å sende ut en undersøkelse til de ansatte for å kartlegge kompetansen i bedriften.

 

Jobb systematisk og ha fokus på de områdene som er avgjørende for virksomheten.

 

Andre steg – kartlegging: kompetanse på individnivå

Når administrator er ferdig, og kompetansene er lagt inn, vil den ansatte og/eller leder kunne legge inn kompetanse ut i fra de gitte kategoriene. 

Ansatte: Registrerer sin egen kompetanse under menyen "kompetanse". Her kan den ansatte finne kategorier i listen, klikke seg inn på de ulike kompetanseområdene og legge til. 

Leder: Registrerer kompetanse under «ansatte» på den det skulle gjelde. Her kan man legge til kompetanse og redigere allerede registrert kompetanse.

Beskrivelses feltet skal utype kompetansen.

Krav og forventinger er et samspill mellom leder og medarbeider, og begge har derfor mulighet til å sette nivåene, både dagens nivå og ønsket nivå. Bruk gjerne medarbeidersamtalen til å avklare dette.

Datomerkingen kan registreres hvis man ønsker oversikt over når kompetansen ble oppnådd. Har kompetansen en utløpsdato, legger man også inn det.

 

Mine ansattes kompetanse


 

Tips: Tiltak til utvikling av kompetanse kan legges inn som en eller flere aktiviteter i handlingsplanen. Når aktiviteten er oppnådd kan man øke nivået på kompetansen. Slik kan man jobbe systematisk med utvikling av medarbeidere, og møte virksomhetens strategi og mål.

 

Tredje steg – utvikling og tiltak; kompetanse på organisasjonsnivå

 

Skaff deg en full oversikt over hvilken kompetanse virksomheten din innehar. Hvor er vi gode, og hvor trenger vi å utvikle oss? I Motivati får du en oversikt over alle de ansattes kompetanse, med flere ulike muligheter for analyse.

I menyen «oversikt kompetanse» får du tre valg: Kompetansesøk, GAP-analyse og Status.

Kompetansesøk: Søk deg frem etter kompetanse i ulike avdelinger eller hele organisasjonen. Du kan søke på 

  • Kategori
  • Fag (den spesifikke kompetansen) 
  • Type kompetanse (utdannelse, kurs, erfaring etc.)

Du kan velge å søke på flere kategorier og fag, her fungerer søket som "og", ikke "enten, eller". 

  • Bruk knappen "legg til" for å søke i en eller flere kategorier/fag

 

Hvis du klikker på bedriftsnavnet (her «Drømmeprodusenten AS») får du oversikt over alle avdelingene. Her velger du hvilken avdeling du vil se og søke i kompetanse til. 

  • Huk av for underavdelinger om du ønsker å se alle avdelinger samlet. Er den ikke haket av, vil du kun se avdelingen som står øverst. 

 

Oversikten over ansatte som innehar kompetansen, ser du i feltet i høyre. Det vil se slik ut: 

(hvis ingen ansatte har kompetansen du har søkt i, vil det være tomt i feltet til høyre). 

 

Hvis du klikker på en ansatt, får du opp den enkeltes kompetanseprofil:

 

 

GAP – analyse: Viser gap mellom de ulike kompetanseområdene på både organisasjon-, avdeling- og individnivå. Dette gir et oversiktlig bilde av bedriftens nåværende kompetanse og hvilken kompetanse bedriften ønsker mer av. Er det et gap i viktige kompetanseområder kan man begynne utviklingsarbeid mot å tette gap ved å sette i gang tiltak.

Over her er det gap på alle områder innenfor arbeidsrett. Her kan man sortere på navn og se hvem som mangler kompetanse/har lyst å utvikle kompetansen. Huker man av i boksen for «underavdelinger» får du opp gapene til hele organisasjonen samlet.

image-png-Jan-09-2023-08-02-15-8923-AM

 

Status: Viser oversiktsbilde over alles ansattes kompetanse. 

For å sortere trykker man det området man ønsker, for eksempel «navn» eller «kategori».

 

Tips: Ikke gjør det for komplisert. Begynn med enkle tiltak og aktiviteter, så vil man se flere muligheter etter hvert.