Hvordan bruke "stilling kategori"

For å kunne tildele stilling til dine ansatte må stilling forhåndsdefineres.

Denne funksjonen har som formål å gi deg en oversikt over de ulike rollene i organisasjonen, og kommer frem under kompetanseoversikten (under søk). 

Foreløpig har ikke denne funksjonen ytterlige funksjon, men vi jobber med planer for denne i samsvar med kompetansemodulen.