Hvordan endrer jeg passord?

Når du har logget deg inn i Motivati, anbefaler vi at du endrer passordet til ditt eget. 

Det kan du gjøre ved å klikke på tannhjulet nederst til venstre: 

 

Husk at du må være på førstesiden (rollen ansatt - oversikt)