Hvordan endrer jeg språk?

Språk kan velges enten før eller etter du logger inn i Motivati, eller settes som default av administrator.

1. Velg språk ved innlogging 

Før du logger inn i Motivati, kan du velge mellom språkene Norsk eller Engelsk. Klikk på enten norsk eller engelsk flagg.

 

 

Språket styres av nettleseren din. Har du satt engelsk som default på nettleseren, vil også Motivati logges inn på Engelsk.

 

Du kan også endre når du har logget inn, oppe i høyre hjørnet. 

 

2. Hvordan angi foretrukket språk som default 

Administrator kan angi ansatte foretrukket språk som default

 

Finn den ansatte i listen, og klikk på vedkommende. Endre språk i feltet for "språk":

 

Det er kun systemspråket som påvirkes. Innhold i tekst og e-poster vil ikke påvirkes av språkvalg.