Oversikt over handlingsplaner

I status handlingsplan får du oversikt over alle dine ansattes handlingsplaner/aktiviteter. 

Sortere listen

Det er mulig å sortere listen over status handlingsplan etter avdeling, navn, mål/oppgave, kategori, type, start dato, slutt dato, fremdrift eller evaluering ved å klikke på kategorien.

Fremdrift

Status handlingsplan viser både fremdrift i prosent (%) og tre typer smilefjes. Disse indikerer om den ansatte mener at han/hun blir ferdig innen tidsfristen.

 = Ja

 = Kanskje

 = Nei

Klikk deg inn på hver enkelt aktivitet for å se innholdet

 

 

Husk! På siden «status handlingsplan» er det ikke mulig å gjøre endringer på handlingsplanen, det er kun mulig å se status. Ønsker du å gjøre endringer eller notere evaluering om den ansattes fremdrift, gå til "mine ansatte" og klikk deg inn på den ansatte du skal jobbe med. 

 

Last ned og skriv ut oversikt

  • Klikk 
  • Start nedlastning
  • Skriv ut herfra 
 

Oversikt over din egen personlige handlingsplan

  • Bytt rolle til «ansatt» i nedtrekksmenyen øverst til høyre
  • Klikk "handlingsplan" i kolonnen til venstre