Informasjon om fakturering

Motivati fakturerer for antall brukere i systemet, der dere har ett hovedforfall i året. 

Gjennom året gjør vi jevnlig en beregning av hvor mange lisenser det er betalt for, opp mot hvor mange brukere det faktisk ligger i systemet. 

Har du fått en etterfakturering, har antall brukere steget med 10% eller beløpet utgjør en sum på over kr. 1000,-. 

Etterfaktureringen tar høyde for hvor mange måneder det er igjen til neste hovedforfall, slik at alle brukere vil komme med på neste hovedforfall. 

Vi har ikke mulighet til å skille på aktive og inaktive brukere. 

Sletterutiner av brukere

Har du mottatt en faktura på brukere som ikke lengre er aktive, må disse slettes fra systemet. Det kan være lurt å lage seg en slette-rutine ettersom ansatte slutter. Du kan velge å beholde de ansatte i systemet, men da inngår brukeren i antall lisenser. 

Ønsker du å ta vare på noe av historikken, uten å ha brukeren i systemet, kan det meste hentes ut i PDF. 

 

Har du fått en faktura på brukere som ikke lenger er aktive og som du ønsker å slette? Ta kontakt med oss på support@motivati.no