Sammenligne to utsendelser

Ønsker du å sammenligne resultater gjennom de siste årene?

Sammenligne to ulike utsendelser

Du kan sammenligne to utsendelser, for eksempel medarbeidersamtale 2019 med medarbeidersamtale 2020. Begge undersøkelsene må være avsluttet og ligge i denne fanen. 

Hak av for de to undersøkelsene du ønsker å sammenligne: 

  • Klikk "sammenlign undersøkelser" 

 

Her kan du sammenligne på organisasjonsnivå, avdelingsnivå og individnivå (så lenge du har lederrettighet). 
  • Klikk "rapport" 

Foreløpig vil sammenligning av to forskjellige utsendelser kun vises etter hverandre, men i samme vindu.