Tolkning av skala 1-10

Nedenfor finner du tolkning av skala 1-10. Denne tolkningen kan brukes både til tilleggsspørsmålene, men også til nederste linje (1=10%, 10=100%) i Motivasjonsanalysen™

10 er beste skår på alle spørsmål, og 1 er lavest. Det gjør undesøkelsen mer brukervennlig enn om skalaen skulle variere.

  

Den positive besvarelse

Når deltaker velger 8, 9 eller 10 er dette en positiv besvarelse, der 8 for én deltaker kan ha like stor verdi som 10 for en annen. Noen mennesker vil av ulike årsaker aldri svare 10 eller gi høyeste skår på papiret selv om det er det de egentlig mener.

Ved skår 8 på spørsmål om mobbing og om man føler seg verdsatt, bør man etterspørre hvorfor det ikke er gitt 9 eller 10, som en ekstra sjekk.

 

Den positive besvarelse med skjæringspunktet på 7 i skalaen

                                                 Pil

7 er et skjæringspunkt mellom det å være ganske fornøyd til å ikke være fornøyd. En sier egentlig at: ”Jeg er i utgangspunktet ganske fornøyd, men…..” Man bør være oppmerksom på at en 7-er like lett kan vippe oppover som nedover, alt etter tilbakemelding og hvordan denne informasjonen blir håndtert i etterkant. Derfor sier vi at tommelfingerregelen er å følge opp alle skårer som er lavere enn 8.

 

Den nøytrale tilbakemelding

Valgene 5 og 6 er en nøytral tilbakemelding om at forholdene ikke er som en ønsker eller hadde forventet at de skulle være. Men her må man være oppmerksom på tendenser. Er tendensen en ”dragning” oppover mot 7, hvor det er en variasjon som spenner mellom 7 og 5, har problemstillingene enda ikke så store innvirkninger på miljøet og motivasjonen. Like fullt er dette et forbedringsområde som må avklares og håndteres innen rimelig tid. Ligger tendensen mellom 5 og 6 er problemstillingene i ferd med å befeste seg, og kan ha begynt å påvirke følelser og holdninger.

 

Det negative skjæringspunkt

                        Pil

4 er det negative skjæringspunkt på vei nedover på skalaen, og et tydelig varsel om mulige konflikter, stress, psykososiale problemer, sykefravær og/eller mennesker på vei ut av organisasjonen. 4 er overgangen til ”akutte” alvorlige problemstillinger hvor følelser er involvert, og hvor en ikke lenger holder dem for seg selv, men involverer arbeidskollegaer, skaper fraksjoner og lignende.

Er dette et avdelings- eller bedriftsresultat er det verre, for da er det flertallet som mener det samme. Det betyr også at en har individuelle resultater som ligger enda lavere. En bør reagere snarest mulig med å avklare tiltak.

Den rene negative tilbakemelding

3 er den rene negative tilbakemelding og har egentlig samme verdi som 1 og 2. Dette er alvorlige tilbakemeldinger på forhold som man kan regne med at påvirker motivasjonen, arbeidsinnsatsen og arbeidsmiljøet negativt, og som må tas tak i snarest mulig.