GDPR og personvern

Innebygget personvern i Motivati

  • Tilgangsstyrt - ansatt, leder, administrator. Vi anbefaler at så få som mulig har tilganger, dette gjelder både administrator, men også leder. Administrator kontrollerer og forvalter hvem som har ledertilganger. 
  • Ingen vitale data sendes ut av/inn til verktøyet via for eksempel e-post
  • Lettfattelig personvernerklæring som er tilgjengelig etter pålogging (tannhjulet nede til venstre)
  • Transparens. Den ansatte har innsyn i så nær som all informasjon som er registrert i verktøyet som gjelder den selv.
  • Det registreres kun persondata som er relevante for utvikling av medarbeidere. 
  • Kundens data slettes innen 2 mndr etter opphør av avtale
  • Kunde kan selv slette ansatte og all tilhørende historikk.
  • Modulbasert – Undersøkelser – Handlingsplan – Kompetanse. Kunde kan velge å ikke ha tilgang på moduler. 

Sletterutiner

Personopplysninger skal slettes når de ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet de var samlet inn for. Behandlingsansvarlig (kunde) har ansvaret for rutinene for sletting

  • Ansatte som slutter i virksomheten - all historikk slettes når en ansatt slettes 
  • Historikk som ikke lengre er relevant, for eksempel eldre undersøkelser/resultater. 

Historikk som lagres i verktøyet er knyttet til utvikling, og følger den ansatte. Gis det nye tilganger til avdelinger/ansatte, vil historikken bli synlig for den med tilgang, med mindre det er slettet i forkant.  


 

Utover dette er personvernopplysninger regulert i en databehandleravtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig. 

Har dere andre spørsmål knyttet til innebygget personvern/GDPR - ta kontakt.