Hva skjer med svaret til en ansatt hvis personen slutter eller bytter avdeling?

All historikk følger den ansatte, og det er kun nåværende leder som kan se informasjon på individnivå. Slettes en ansatt, slettes all historikken.

Jeg har sendt ut en undersøkelse, men har flyttet en ansatt før vedkommende har svart. Hva skjer da?

Den ubesvarte undersøkelsen vil ligge tilgjengelig for besvarelse for den ansatte, også hvis den ansatte har blitt flyttet til en annen avdeling. 

Hvem får se resultatet til den ansatte når personen er flyttet?

Lederrettigheter er satt på avdelingsnivå, det vil si: flyttes en ansatt over til en annen avdelingen, er det lederen for denne avdelingen som nå kan se svaret til den ansatte. Den forrige lederen vil ikke kunne se individinformasjon lenger. 

Hvilken avdeling vil svaret tilhøre i aggregerte resultater?

Henter du en rapport på totalnivå vil personen sitt svar bli værende i den avdelingen den først lå i når undersøkelsen ble sendt ut, men anonymisert for tidligere leder.

Hvis den ansatte har sluttet, hva skjer med personen sitt svar?

Slettes en ansatt vil all historikk også slettes. Svaret vil bli værende i aggregerte rapporter, men anonymisert.