1. Motivati Hjelpesider
 2. Administrator
 3. Undersøkelser - gjør endringer/ lag egne

Hvordan endre spørsmålene i en undersøkelse

Se video på fremgangsmåte

 

Undersøkelser i rød skrift, er originaler og kan ikke gjøres endringer i. 

For å kunne endre må du kopiere undersøkelsen først

 1. Høyreklikk på valgte undersøkelse 
 2. Klikk på "kopier undersøkelse"
 3. Gi nytt navn til kopien - denne vil nå være svart og ha redigeringsmuligheter Blyant_rediger

 • Det er ikke mulig å gjøre endringer undersøkelser som er blitt sendt ut, da må denne kopieres som vist over, eller utsendelsen må slettes (også hvis den ligger i "utkast & planlagt).

 • En undersøkelse kan bestå av flere «skjemaer» (rapportdeler)

 • Hvert «skjema» består av flere «spørsmål»
 • Hvert «spørsmål» har «svaralternativer» knyttet til seg

Endre skjema, spørsmål eller alternativer

Når et skjema, spørsmål eller alternativ er merket blått, klikk en gang til for å få opp innholdsboksen og gjør nødvendige endringer. 

 

Du kan ikke endre skjematype når det ligger spørsmål i skjemaet. 

Endre rekkefølgen på skjema, spørsmål eller alternativer

 • Rekkefølgen på skjemaer, spørsmål og svaralternativer endres med de små pilene i den blå menyen
 • Det som skal flyttes må være merket blått

Husk!

 • For medarbeidersamtaler vil man aldri få tilgang til endring av skjemaene motivasjonsanalyse og tilfredshet (disse er validert), kun tilleggsspørsmålene.
 • Alle endringer du gjør i den ene språkversjonen etter at spørsmålene er lagt inn første gang, vil ikke påvirke spørsmål i den andre språkversjonen.
  • Selv om undersøkelsen ikke skal være tospråklig, vil de som har nettleseren sin på engelsk, eller velger engelsk språk, få denne versjonen. Husk derfor å bytte til engelsk språkvalg (oppe i høyre hjørnet) for å sjekke at spørsmålene er blitt like i begge språkvalg.

 

Når du har gjort nødvendige endringer må undersøkelsen godkjennes for utsendelse. Les om fremgangsmåten her.

 

Vil du heller lage en helt ny undersøkelse? Les hvordan her.