Hvordan endre sluttdato/svarfrist på undersøkelse

Hvis en undersøkelse ikke lenger er tilgjengelig for en ansatt, er det fordi sluttdatoen er utgått.

For å endre sluttdato, må du først finne utsendelsen som du ønsker å endre. Gå til lederrollen og klikk deg inn i menyen "undersøkelser".

Har sluttdatoen utgått ligger undersøkelsen under "avsluttet", er undersøkelsen fortsatt åpen men du ønsker å utsette, ligger den under "pågående". 

 

Finn undersøkelsen og klikk på "rediger" 

Undersøkelse - rediger


Finn feltet for sluttdato i vinduet og flytt på dato til ønsket tidspunkt (lagres automatisk)