Onboarding - Hvordan følge opp nyansatte

En god rutine for oppfølging av nyansatte må være tydelig og enkel for lederne å følge opp, og den må være forankret helt til topps.

Les vår guide her: Hvordan følge opp nyansatt

 

Med Motivati kan dere benytte undersøkelser for å forberede oppfølgingssamtaler med nyansatte. Undersøkelsene hjelper til med å evaluere hvordan den nyansatte tilpasser seg både arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene. Dialogen blir brukt til å avklare forventninger og sjekke om det samsvarer med virkeligheten.

Motivati som utgangspunkt for dialog og oppfølging

Undersøkelsene som ligger i Motivati er et forslag til hvordan et oppfølgingsløp kan foregå. Undersøkelsene kan tilpasses til det antallet og tidsrommet dere ønsker/ser behov for. 

 

Etter ca. 2 uker – Har du fått det du trenger for å kunne utføre jobben? Her trenger det nødvendigvis ikke følge en planlagt dialog, men følg opp ved behov. 

Etter ca. 30 dager – Hvordan finner du deg til rette? – Har du det du trenger – Er rollen klar? Her burde en oppfølgingssamtale finne sted, der dere avklarer forventinger knytte til rollen

Etter ca. 3 måneder - Motivasjonsanalysen™. Hvordan oppfatter den nyansatte sin arbeidssituasjon så langt? Er det noe vi burde endre på før det er for sent? Er det noe som hemmer motivasjonen eller forventningsbilde som man må snakke om? Her er det viktig å sette av god tid til en samtale. 

60 dager - Denne kan brukes hvis man ønsker hyppigere oppfølginger. Passer godt både etter ca 60 dager, men også rundt prøveperiodens slutt/etter Motivasjonsanalysen™, hvis man ser at man trenger hyppigere oppfølging. 

 

 Det aller viktigste er at dere tenker gjennom hva som er riktig for dere og deres behov. 

 

TIPS! Hold undersøkelsen åpen med å sette sluttdato lengre frem i tid. Da kan du supplere med nye ansatte i den samme utsendelsen etter hvert som de blir lagt inn i systemet. På denne måten får du samlet svarene og kan hente frem rapporter og se trender. 

Les hvordan du legger til deltagere her

 

Bruk verktøyet til å fasilitere prosessen

Vi er opptatt av at det skal være enkelt og brukervennlig, og samtidig lett å gjennomføre. Ved å ha en systematisk oppfølging og gode rutiner sikrer du høyere grad av gjennomføring og en profesjonell og god oppfølging.  

Bruk gjerne notatet til å loggføre samtalene og handlingsplanen til å sette punkter for videre fremdrift og utvikling.