1. Motivati Hjelpesider
  2. Administrator
  3. Undersøkelser - gjør endringer/ lag egne

Hvordan gjøre en undersøkelse tilgjengelig for utsendelse

Alle ledere kan sende ut undersøkelser. Du som administrator har derfor en sikkerhetsventil. Det vil si at du kan åpne eller skjule undersøkelser, slik at de blir tilgjengelig/utilgjengelig for utsendelse. 

Gå til undersøkelser i menyen som administrator. 
  • Klikk «rediger» over mappestrukturen
  • Hak på/av i boksen ved undersøkelsen - når undersøkelsen har en avhaking, er den tilgengelig til å sendes ut. 
  • Husk å «lagre»
  • For å sende ut undersøkelsen, bytt rolle til «Leder» (øverst til høyre)
    Tilgjengeliggjøre undersøkelse