Aggregerte rapporter

Motivati gir muligheten til å hente frem rapporter på individ-, avdelings- og organisasjonsnivå

Som leder kan du alltid hente frem aggregert resultat på ditt nivå og nedover. Du kan se hvordan det står til med avdelingen/teamet ditt som helhet, og sammenligne avdelinger du har ansvar for. 

Er du leder på toppnivå, kan du hente frem bedriftens samlede resultater, og sammenligne totalen med et avdelingsresultat.

Hente rapporter på avdelings- og organisasjonsnivå

 • Gå til 'leders innsikt'
 • Gå til 'rapporter og utsendelser'
 • Klikk på en undersøkelse under fanene pågående eller avsluttet

 • Velg deretter hvilke rapportdel(er) du vil se 

 • Velg så avdeling 

Inkluder underavdelinger = totalresultat for denne avdelingen + underavdelingene.

Har du lederrettighet på toppen, vil du nå hente frem alle svarene i organisasjonen (her Drømmeprodusenten AS). 

Hvis du tar bort "inkluder underavdelinger" vil du kun få svarene til den avdelingen. Er du direkte leder til avdelingen, vil du også kunne hente frem individsvar.

Er du ikke direkte leder, vil du bare kunne hente frem aggregert rapport på anonymt nivå, gitt at det er 5 eller flere som har svart på undersøkelsen. 

 

  Sammenligne avdelinger i samme utsendelse

  Velg den undersøkelsen du ønsker å sammenligne innenfor ved å klikke på den. Velg deretter hvilke rappordel(er) du ønsker å sammenligne. 

  Klikk på "legg til en avdeling for å sammenligne": 

   

  Alle undersøkelser, utenom motivasjonsanalysen, vises i samme graf når man sammenligner.

   

  Velg deretter om du skal ha med underavdelinger eller ikke. 

   Eksempel: Her sammenlignes Drømmeprodusenten AS inkl. underavdelinger (totalt for hele bedriften) med avdelingen Produksjon (uten underavdelinger). 

   Klikk "Hent rapport":

    

   Du kan sammenligne så mange avdelinger du vil i samme graf.

   Hent frem flere individsvar i samme rapport 

   Velg den undersøkelsen du ønsker å hente frem svar i ved å klikke på den. Velg rapportdel(er) du ønsker å se. 

   • Når du velger avdeling (du må ha lederrettighet til denne avdelingen), tar du vekk avhakingen på "inkluder underavdelinger".
   • Velg hvilken ansatt du ønsker å se svaret til.
   • Klikk på "legg til ekstra avdeling for sammenligning" for å velge en eller flere ansatte.

   Klikk "Hent rapport"