1. Motivati Hjelpesider
 2. Administrator
 3. Undersøkelser - gjør endringer/ lag egne

Hvordan opprette en egen undersøkelse

I Motivati kan du lage dine egne undersøkelser, men det er et par ting det er greit å være klar over.

 

HubSpot Video
Video: hvordan lage egne undersøkelser (både endringer i eksisterende og opprette helt nye) i Motivati.
 
 
For å opprette egne undersøkelser i Motivati, må du ha administratortilgang. Du lager egne (og finner de undersøkelsene vi deler med dere) i menyen "undersøkelser". 
Start med å høyreklikke på den mappen/kategorien du vil legge undersøkelsen under, for eksempel i «Nyansatte og oppfølging»
 • Klikk «lag ny undersøkelse»
 • Gi ønsket navn

 

 

En undersøkelse består av 

1. Skjema 

2. Spørsmål 

3. Alternativer 

1. Lag et skjema

 • Klikk på blyanten Blyant_rediger under «skjema»
 • Velg skjematype 
  • Velger du skala må du også sette inn tallet som viser hvor langt skalaen skal gå. For eksempel 6.
  • Klikk av for kommentar om du ønsker et kommentarfelt på alle spørsmålene i dette skjemaet.

Tips! Her kan du velge å la skjematype stå tomt. Da kan du velge hvilken type det skal være per spørsmål. Resultatrapport vil da komme opp som ett og ett spørsmål. 

Legge til et spørsmål

Spørsmålene tilordnes det skjemaet som er merket blått

 • Klikk på blyanten Blyant_redigernedenfor «spørsmål»
 • Spørsmål legges inn 
 • Har du valgt å la skjematype stå tomt i skjema, får du velge spørsmålstype her. Huk av for kommentar om du ønsker det på dette spørsmålet. 

Tips!

 • Det er ofte enklest å ha laget spørsmålene klare i Word eller lignende, for å deretter lime de inn. Da har du alt klart på forhånd.
 • Skal du ha samme svaralternativ på spørsmålene, lønner det seg å legge inn alternativene etter det første spørsmålet er lagt inn. Svaralternativene til forrige spørsmål foreslås alltid på neste spørsmål.

Legge til svaralternativ

Svaralternativene tilordnes det spørsmålet som er merket blått.

 • Klikk på blyanten Blyant_redigernedenfor «alternativer»
 • Alternativene skrives inn. Bruk "lagre og ny" for flere alternativer. 

 

NB! 

 • Test utsendelsen. Send ut undersøkelsen til deg selv og evt andre (fra lederrollen). Fungerer alt som det skal?  Får du de rapportene du hadde tenkt? Når du har svart, husk å slett utsendelsen, slik at redigeringsmulighetene kommer tilbake. 
 • Sjekk den engelske språkversjonen.  Bytt språk oppe i høyre hjørnet og sjekk om spørsmålene er like. Den engelske varianten låses etter første spørsmål er lagt inn, det vil si; gjør du endringer i et spørsmål vil ikke dette speiles lengre. Det gjør at du kan oversette den engelske språkvarianten, uten at det påvirker den norske.

 

 

Husk! Du må godkjenne undersøkelsen for bruk med «rediger» og hak av, slik at den ligger tilgjengelig for å kunne sendes ut fra lederrollen. Les hvordan her