Hvordan registrere gjennomførte medarbeidersamtaler

HubSpot Video

 

Du registrerer samtalen som holdt inne på den enkelte ansatte. 

  • Gå til "mine ansatte"
  • Gå til fanen "notater" 

Skjermbilde 2022-03-10 kl. 11.03.43

  • Klikk på notatet som har samme navn som utsendelsen. Den vil ha status som "utkast" frem til du legger inn en dato for samtale holdt.
    • Utkastet er ikke synlig for medarbeider. 
  • Legg inn dato for "samtale holdt"
    • Notatet blir synlig for medarbeider. 

 

Den blir da registrert i dashbordet og medarbeider får mail. 

 

Du kan også gå direkte til notatet fra resultatet til medarbeider (oppe i venstre hjørnet):


Les mer om hvordan du oppretter et notat uten kobling til medarbeidersamtalen her

 

Notatet må være knyttet til et resultat for medarbeidersamtalen for å bli registrert som gjennomført medarbeidersamtale i dashbordet. Se hvordan du fikser dette manuelt nedenfor. 

Jeg finner ikke utkast (notat) til undersøkelsen?

Du kan opprette et notat og knytte det til et medarbeidersamtale-resultatet manuelt. 

1. Gå til mine ansatte 

2. Velg ansatt 

3. Velg resultat for medarbeidersamtalen (som ikke har "notat" knyttet til seg)

4. Klikk på "logg samtale" oppe til venstre. 

 

Jeg får ikke opp felt for "samtale holdt"?

Det er fordi du ikke har et notat som er knyttet til en medarbeidersamtale. Da må du knytte det manuelt - følg samme guide som over.