Hva viser leders dashbord?

Dashbordet til leder skal hjelpe deg å få oversikt og statistikk for ditt ansvarsområdet og nedover.

Det viser

  • Aggregert resultat for Motivasjonsanalysen til de avdelinger du har ansvar for og nedover. 
  • Status for antall mottatt, besvart og gjennomførte medarbeidersamtaler for ditt ansvarsområde
  • Pågående aktiviteter i handlingsplanen og type aktiviteter for ditt ansvarsområde.

Kan jeg endre hvilken utsendelse som vises?

  • Klikk på nedtrekksmenyen under overskriften "Status medarbeidersamtale"
  • Velg en medarbeidersamtaleundersøkelse

Hvem sitt resultat er motivasjonsanalysen?

Motivasjonsanalysen i dashbordet viser samlet resultat for ditt ansvarsområde. Det vil si avdelingen(e) du har lederrettighet til, samt underliggende avdelinger.

Hvorfor vises ikke motivasjonsanalysen?

Motivasjonsanalysen i dashbordet viser samlet resultat for dine avdelinger, samt underliggende avdelinger. For at det ikke skal være fare for å se noe du ikke skal se (eks. hos de underliggende avdelingene) vises ikke resultatet hvis det er færre en 3 som har svart. Du kan alltid se individsvar for de du har direkte lederansvar for under "Mine ansatte":

Hva er status gjennomføring?

Viser antall som har mottatt og besvart undersøkelsen og antall som har gjennomført samtale i ditt ansvarsområde (dine avdelinger og underliggende avdelinger). Har du lederrettighet til flere avdelinger kan du se fordelingen av besvarelser og gjennomførte samtaler per avdeling i de to neste diagrammene.

Hvorfor får jeg ikke se antall gjennomførte samtaler?

Løsning 1: Dato for når samtalen ble holdt er ikke blitt registrert i notatet

Løsning 2: Har du valgt en eldre utsendelse er det ikke blitt knyttet et notat til besvarelser. Dette kan etter registreres.

Pågående aktiviteter og type aktiviteter

Viser antall pågående aktiviteter i handlingsplanen per avdeling du har lederrettighet til og  fordelingen av type aktiviteter som er pågående i handlingsplanen.