Legge til ekstra deltakere i en utsendelse

Når du har sendt ut en undersøkelse, er det nyttig å supplere med avdelinger eller ansatte i den samme utsendelsen.

For å kunne hente frem aggregerte resultater (totalrapporter), må alle ansatte ligge i samme utsendelse. Det vil si; har man sendt til flere avdelinger separat, vil man ikke kunne se totalresultatet for alle disse avdelingene. 

Vi anbefaler derfor å legge til avdelingene i samme utsendelse. Hvis man ønsker ulike tidspunkt for utsendelse, kan man bruke funksjonen for "Legg til ekstra deltakere", dette gjelder også hvis det mangler en ansatt i utsendelsen. 

For å legge til ekstra deltakere må du finne undersøkelsen du skal legge til deltakere i 

  • Klikk på "rediger" knappen på rett undersøkelse

Undersøkelse - rediger

  • Finn knappen for "legg til ekstra deltakere" i vinduet. 

 

  • Legg til avdelinger/ansatte til i utsendelsen ved å huke av 
  • Klikk "legg til deltaker"

 

Deltakerne vil legge seg i listen under. 

NB! Det kan ta opp til 5 minutter før e-posten går ut til deltakerne. Feltet for "sendt" vil stå tomt frem til e-posten er sendt.