Oversikt over organisasjonskartet

Første side man ser etter å ha byttet til rollen "Administrator" er oversikt over organisasjonskartet

Når organisasjonsstrukturen er lagt inn vil kartet fremkomme i oversikten. 

  • Øverst til høyre kan du justere på størrelsen på kartet organisasjon organisasjon organisasjon
  • Ved å holde pilen over en gitt avdeling får du informasjon over hvilke ansatte som ligger i avdelingen og hvem som har lederrettigheter (*) for avdelingen.