Hvordan lage og endre organisasjonsstrukturen

Organisasjonsstrukturen i Motivati er lagt opp slik at leder alltid ligger i avdelingen over sine ansatte.

For at hver leder kun skal se sine ansattes resultater/informasjon, må leder alltid ligge i en avdeling over sine ansatte, for eksempel en "ledergruppe". 

  • Tenk over hvem som skal ha samtale med hvem. 
  • Alle ansatte som skal ha samtale med samme person, kan de ligge i samme avdeling?

Under "organisasjon" i menyen til venstre finner du strukturen til bedriften. Her ligger både avdelingene og de ansatte. Organisasjonsstrukturen danner grunnlag for organisasjonskartet (under oversikt).

På venstre side ligger avdelingene sortert i en mappestruktur. 

Endringsfunksjonene ligger øverst i kolonnen:

  • Legge til avdeling: «Legg til» øverst i kolonnen til venstre
  • Endre navn på avdeling: Klikk rediger øverst i kolonnen til venstre
  • Flytte avdeling: Klikk - Dra - Slipp 
  • Slette avdeling: Klikk slett2 øverst i kolonnen til venstre

 

 

Klikker du på en avdeling, vil de ansatte i gitt avdeling vise seg i kolonnen til høyre. 

Bruk pilene ved siden av avdelingen til å klikke deg nedover i organisasjonen:

 

Obs! For å slette en avdeling må den tømmes for ansatte først.

Flytt den ansatte ut av avdelingen. Kun slett hvis du er helt sikker på at den ansatte ikke lenger skal være en del av organisasjonen.

 

For å opprette ansatte, gå videre hit Hvordan opprette ansatte

For å sette på lederrettighet, gå hit Hvordan gjøre en ansatt til leder

 

For å få oversikt over hvor de ansatte ligger, og hvem som har rettighet hvor, bruk de nederste radene "administratorer", "ledere" og "alle", eller dobbeltsjekk i organisasjonskartet.