Temperaturmåler

Tid for oppfølgingssamtaler?

Det beste med en oppfølgingssamtale er at man får tatt en fot i bakken utenom den daglige dialogen. Dere får merverdi av medarbeidersamtalen, og fulgt opp de forventningene og punktene dere har blitt enige om. 

Send ut en temperaturmåler i forkant av samtalen.

Det er en kort undersøkelse som gir innsikt i medarbeiderens trivsel og arbeidssituasjon. Dette kan gi deg gode knagger til samtalen og gjøre det lettere å følge opp utviklingsmål. 

I tillegg får du kartlagt trivsel og engasjement i organisasjonen.

 

I Motivati består undersøkelsen av 10 spørsmål som skal gi innsikt i hvordan de ansatte har det. Undersøkelsen kan gjerne gjennomføres litt hyppigere for å få en oversikt over utviklingen, og er et fint supplement til medarbeidersamtalen, enten som en åpen undersøkelse etterfulgt av oppfølgingssamtale, eller som en anonym utsendelse. Svarene kan analyseres i ettertid og man kan sammenligne resultatene fra gang til gang. 

 

Tips! Har du mange ansatte på hjemmekontor? Da kan du bruke undersøkelsen "Hjemmekontor" til samme formål.