Undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø

I Motivati finner dere både store og små undersøkelser som kan brukes til kartlegging av trivsel og arbeidsmiljø i deres virksomhet.

En anonym trivselsundersøkelse kan fungere godt som et verktøy for kartlegging på organisasjon og avdelingsnivå. For eksempel i de tilfellene der ledelsen ønsker å bruke resultatene til å forstå håndteringen av en situasjon, og/eller hvordan man kan tilrettelegge for et bedre arbeidsmiljø og høyere grad av tilfredshet.


I Motivati har vi utviklet en trivselsundersøkelse som har som formål å kartlegge arbeidsmiljø og medarbeider tilfredshet, fordelt på fire kategorier:  • Kompetanse og faglig utvikling 
  • Sosialt samspill 
  • Mestring og Motivasjon 
  • Ledelse

Undersøkelsen er bearbeidet innomhus, men er kvalitetssikret av våre organisasjonsrådgivere, og godt brukt av våre kunder. 

 

Greit å vite 
  • Undersøkelsen kan sendes ut anonymt 
  • Dere kan gjøre egne tilpasninger og endringer i undersøkelsen, sett ut i fra deres behov
  • Resultatene kan hentes frem direkte i Motivati, med mulighet for å sammenligne avdelinger og fra år til år

 

Resultatene fra undersøkelsen brukes til å definere utvikling og forbedringsområder, samt bevaringsområder (hva gjør vi som fungerer godt?). Resultatene egner seg derimot ikke til behandling av individuelle forhold.


Tenk derfor godt gjennom i forkant av hva som er formålet med en slik undersøkelse.
 

Vi bistår med videre analyser i etterkant hvis dere ønsker. Dette kan bestilles på kontakt@motivati.no