Hvordan bruke kompetansekategori

For å kunne sette i gang med kompetansekartlegging og -utvikling må man først ha satt opp en base for kompetanseområder. Vi anbefaler å legge inn den kritiske kompetansen for deres virksomhet, slik at både ledere og medarbeidere kan ha fokus på det som er viktig å ta vare på og utvikle. 

Du kan lese mer om hvordan kartlegge og utvikle kompetanse her

For å legge til kompetanse legger du først til en kategori, og deretter fag/kompetanse som hører til den kategorien. 

  1. Klikk legg til ny kategori nede i midten/høyre hjørnet
  2. Klikk på den kategorien du ønsker å legge til kompetanse i, og klikk legg til nytt fag helt nede til høyre.

Du kan slette og redigere kompetansen før den er tildelt en ansatt. Er kompetansen tildelt en ansatt, kan ikke kompetansen slettes før den er fjernet hos medarbeider.


 

 
 
 

Tips! Vår anbefaling er at det fokuseres på å registrere kompetanse som er kritisk i forhold til å kunne ta vare på det virksomheten skal levere og det stillingene/rollene må ha for å ta vare på oppgavene på en god og effektiv måte.