Hvordan bruke notatfunksjonen

Notatfunksjonen skal gjøre det enkelt å få historikk og følge opp den ansatte gjennom hele året.

Notat i Motivati skrives av du som leder, og vil være tilgjengelig for å leses av den ansatte. Har dere hatt en samtale der noe skal loggføres, finner du dette under "mine ansatte" i menyen. Finn den ansatte du skal ha/har hatt samtale med, og klikk på fanen "notat". 

Hvis medarbeider har besvart en undersøkelse til medarbeidersamtalen, vil det ligge klart et utkast som du kan benytte. Dette utkastet er koblet til besvarelsen til medarbeider. Her inne loggfører du også for når samtalen ble holdt.

Skal dere ha en samtale basert på noe annet, eller du bare ønsker å opprette et uavhengig notat, klikker du bare på "nytt notat"

 

 

Se/endre notat

  • Klikk på det notatet du vil se/endre
  • Her kan du også slette, hake av for å skjule notatet, og legge til vedlegg

NB! Notatet er knyttet til hver enkelt medarbeider. Det vil si at en eventuell ny leder vil få all tidligere historikk knyttet til medarbeideren.