Mine ansattes undersøkelser/resultater

Som leder har du tilgang til avdelingen(e) du er leder for i menyen "Mine ansatte". Her kan du loggføre og finne tidligere historikk tilhørende hver enkelt ansatt: resultater fra undersøkelser, notater, kompetanse og handlingsplan.

Finn den ansatte i menyen «mine ansatte», velg avdeling og klikk på den ansattes navn.

Når du har klikket deg inn på en ansatt, får du oversikt over tidligere historikk. Her kan man finne tidligere besvare undersøkelser, notater, kompetanse og handlingsplaner. 

Mine ansattes undersøkelser

For å hente frem et resultat klikker du på ønsker undersøkelse

  • Hak av for de rapportdelene du vil se (eksempel motivasjonsanalyse)
  • Klikk «rapport»

Ansatt undersøkelser resultat skjema

Hver rapportdel vil vises under hverandre: 

Tilleggsspørsmål

 

Motivasjonsanalyse: les her hvordan du tolker og bruker motivasjonsanalysen


Søylediagram: Alle resultatene fra undersøkelser (eks tilleggsspørsmål) vil vises i form av søylediagram. 

  • Ved vertikal visning vil spørsmålene ligge på venstre side av hver stolpe
  • Ved horisontal  visning kan du bevege musen over stolpene og få opp spørsmålet (de vil også ligge under diagrammet)

 

Du har også muligheten til å hente frem  frem individuelle rapporter i menyen "undersøkelser". Les mer hvordan her: