Hvordan tildele en ansatt lederrolle

Det er administrator som har ansvar for å tildele lederrolle, og nye administratorer.

Hva er en lederrolle?

En lederrolle gis til personen som er leder for en avdeling. Dette gir leder tilgang til informasjon/innhold til alle ansatte som ligger i denne avdelingen. 

Gi en lederrolle til en ansatt

  • Hak av på den ansattes (lederens) navn (eller opprett ny bruker les hvordan her)

 

  • For å tildele en lederrolle finner du avdelingen i strukturen og haker av for den avdelingen(e) vedkommende skal være leder for. 
  • Tildelte avdelinger havner på høyre side:

  • Huk av for "skal være administrator" hvis du skal tildele denne rollen.

Tips!

  • Tenk nøye gjennom hvem som trenger å være administratorer, det holder med at det er 1-2 personer som har dette ansvaret. 

 

Oversikt over roller

Nederst i organisasjonsstrukturen finner du liste over alle ledere, administratorer og alle ansatte i hele organisasjonen.  

 

Dette er kun en filtrering, og det vil være noen begrensinger for hva du kan gjøre av endringer her. Skal du for eksempel flytte ansatte, må dette skje fra den avdelingen den ansatte ligger i. 

 

Tips!

  • Sorter "ledere" etter avdeling slik at du får et oversiktsbilde over hvem som er tildelt lederrolle i hver avdeling
  • Alternativt kan man gjøre dette ved å gå tilbake til «oversikt» og se på organisasjonskartet