Hvordan opprette, flytte og slette ansatte

Ettersom det oppstår endringer i organisasjonen, kan administrator logge seg inn i Motivati og gjøre de nødvendige justeringene.

Er du leder og savner en ansatt? Ta kontakt med administrator i din virksomhet.

For å opprette eller flytte en ansatt, må du være under menyen organisasjon, som administrator. I venstre kolonne har du oversikt over avdelingene (her kan du legge til avdelinger).

Klikker du på en avdeling vil de ansatte komme opp i kolonnen til høyre. 

 

For å kunne legge til/flytte ansatt må du stå i den avdelingen den ansatte skal ligge i/ligger i. 

Du får ikke legge til/flytte ansatt fra "Alle" listen, dette er kun en visningsfiltrering. 


 

Legg til en ansatt

 • Klikk på avdelingen som skal ha en ny ansatt 
  • Du kan ikke opprette en ny ansatt fra "alle" listen, du må stå i en spesifikk avdeling. 
 • Klikk på «ny bruker»

Fyll ut

 • Navn, e-postadresse og ansattnummer  (obligatorisk)
 • Resten av feltene er frivillig
  • Sett språkvalg om du ønsker en default på den ansatte (frivillig)
 • Skal en ansatt ha leder- og/eller administratorrettigheter? Det gjøres fra dette vinduet, eller ved å klikke på en ansatt i listen i etterkant - les mer om dette her.

Legge til/redigere flere brukere
 • Velg "import avdelinger/ansatte" nede i tannhjulet til venstre.
 • Last fra et Excel-regneark lagret i csv. (kommaseparert) format.
 • Regnearket må inneholde:
  • Kolonne 1: Ansattnummer
  • Kolonne 2: Avdeling
  • Kolonne 3: E-post
  • Kolonne 4: Fullt navn
  • Kolonne 5: Telefonnummer (frivillig, men hvis dere skal bruke to-faktor må du ha dette)

Importen er ikke reversibel, hvis importen er feil må du slette/flytte manuelt. Vi hjelper gjerne om nødvendig! Send oss ​​en e-post på support@motivati.no


 

Flytt ansatt(e) 

Hak av en eller flere ansatte og klikk på "flytt ansatt(e)" knappen. 


Her kan du velge hvilken avdeling de ansatte skal flyttes til.


 

Rediger og slett

 • Redigere ansatt: Klikk på en ansatt og gjør ønskede endringer
 • Slette ansatt: Klikk på den ansatte og trykk "slett bruker" nede til venstre (NB! All historikk slettes for godt)

Husk! Er en ansatt plassert i feil avdeling? Ikke slett den ansatte og lag en ny. All historikk hos den ansatte vil da bli mistet. Hak av og "flytt". 

All historikk følger den ansatte.

 

De aggregerte resultatene vil forbli uendret. 

Les mer: Hva skjer med svaret til en ansatt som har sluttet eller flyttet avdeling?

 

NB!  Vi skiller ikke mellom aktive og inaktive brukere i systemet. Alle brukere inngår i lisensen på faktura.