Mine ansattes handlingsplan

Handlingsplanene til dine ansatte finner du i menyen «mine ansatte».

Handlingsplanen brukes til å forankre det dere har blitt enige om i medarbeidersamtalen (eller andre samtaler), og gjør det enklere å følge opp i etterkant. 

  • Hva skal den ansatte bidra med fremover? 
  • Er det områder den ansatte vil/skal utvikle seg på? 


Vi anbefaler at medarbeider selv legger inn sine aktiviteter, og setter påminnelser så ofte de ønsker. Dette kan selvsagt også gjøres sammen. 

Rapportering av fremdrift kan gjøres underveis, eller sammen i en oppfølgingssamtale. 

Registrere ny aktivitet i handlingsplan

  • Klikk på «ny aktivitet»
  • Legg inn beskrivelse av mål/oppgave, hvilken type aktivitet det gjelder og eventuelt kategori

Savner du et alternativ for kategori? Det er administrator som legger inn disse. Ler hvordan her. 

  • Beskriv aktiviteten og legg inn start-/sluttdato. 
  • Påminnelse (dager) – sett et tall for hvor ofte en ønsker å få påminnelse. Skrives det 14, vil man få tilsendt påminnelse hver 14. dag.

Det er kun medarbeideren som kan rapportere framdrift på sine oppgaver eller mål. Leder har oversikt over fremdrift i oversikten 

%  = hvor langt har den ansatte kommet 

 god_vurdering (1) = ferdig innen tidsfristen? Ja/Nei/Kanskje

 

Tips! Vi anbefaler å ta i bruk påminnelsesfunksjonen – da er sjansen mindre for at noen oppgaver eller gjøremål glipper underveis. Hvor ofte man vil ha påminnelse på e-post bestemmer den enkelte selv, ut fra egne behov.

 

Endre og følge opp handlingsplan 

For å endre og følge opp en aktivitet klikker du på den aktiviteten du ønsker å jobbe med.

Her ligger all informasjon og tilhørende historikk til aktiviteten.

Kommentarer: Både leder og ansatt kan skrive kommentarer tilhørende en aktivitet. Kommentarene vil legge seg som historikk under "tidligere kommentarer". 

Evaluering: Leder har mulighet til å legge inn en egen evaluering tilhørende en aktivitet. Denne evalueringen sees ikke hos den ansatte, men legger til grunn at en eventuelt ulik oppfatning av vurdering/fremdrift og kan tas i dialog med den ansatte.

Lukket aktivitet: Status kan settes som lukket når aktiviteten er fullført eller ikke lenger er aktuell. Aktiviteten kan da ikke redigeres. 


For å få oversikt over alle ansatte sine handlingsplaner, velg "status handlingsplan" i menyen.