Hvordan sender jeg ut en ny undersøkelse?

Når du skal sende ut en ny undersøkelse jobber du fra lederrollen i menyen undersøkelser. Her vil du finne en oversikt over ferdige, aktive og planlagte undersøkelser. 

Alle som har en lederrolle kan sende ut undersøkelser til sine ansatte, men for å kunne aggregere resultatene, må deltakerne legges inn i en og samme utsendelse. Medarbeidersamtalen sendes derfor ofte ut fra overordnet nivå, og administrator har derfor en sikkerhetsventil. Hvis du ikke finner undersøkelsen, er det fordi administrator har fjernet den. 

Sende ut undersøkelse

For å sende ut en ny undersøkelse, klikk på "ny utsendelse":

 

Start med å 

 • Skriv inn navnet på undersøkelsen
 • Velge undersøkelse i kartet 
  • Ønsker du å se over spørsmålene, kan du klikke på knappen "vis spørsmålene".
   • Denne vil forsvinne om du velger medarbeidersamtalen, du kan forhåndsvise undersøkelsen etter du har opprettet den. 

Husk: administrator må ha frigjort undersøkelsen for utsendelse før den blir tilgjengelig for leder i oversikten - se hvordan her

 

Når du har valgt undersøkelse klikk på "opprett".   Da kan du klikke på "Forhåndsvis undersøkelse".

 

Her legger du til 

 • Melding til mottaker - innledningstekst som kommer frem på første side av undersøkelsen 
 • E-post + påminnelse - informasjon til de ansatte, som følger utsendelsen (denne kan ikke endres i ettertid)
 • Sluttdato - hvor lenge skal undersøkelsen være åpen for å kunne besvares? Denne kan endres i ettertid.
 • Antall dager til påminnelse - denne teller hele dager, og starter fra dagen etter utsendelse. Har du 3 dagers påminnelse, kommer påminnelsen på morgenen den 4. dagen. Velger du 0, vil det ikke komme påminnelse.
  • Eks. sender du ut den 1. vil påminnelsen komme tidlig den 5. 
 • Hak av hvis du ønsker at undersøkelsen skal være anonym
 • Velg mottakere - Hvem skal få undersøkelsen? Her får du tilgang til å sende ut til alle ansatte som er i din avdeling og under. 

Husk! for å kunne hente frem totalresultatet i virksomheten, må undersøkelsen sendes ut til alle ansatte samtidig. Vi anbefaler derfor å huke av på toppen slik at alle avdelinger blir med. Hvis du likevel ønsker å sende ut til forskjellig tidspunkt, bruk "legg til ekstra deltakere" i samme utsendelse.

 

Skal du kun sende til en avdeling, sjekk at avdelinger som ligger under denne avdelingen ikke blir med i utsendelsen.  

 

Hvis du velger å forlate utsendelsen underveis, vil den legge seg i "Utkast & planlagte" undersøkelser, slik at du kan jobbe videre med den senere. 

 

Er du klar for å hente frem rapporter?  Les hvordan her:

Hvordan hente frem resultater