Hva betyr motivasjonsindikatoren?

Over Motivasjonsanalysen™ står det "motivasjonsindikator" og en prosent

Motivasjonsindikatoren er gjennomsnittet av opplevd nivå (nederste linje i analysen). Den gir en enkel indikasjon på hvor fornøyd medarbeideren er med sin arbeidssituasjon.

Motivasjonsindikatoren kan brukes til å prioritere, der ansatte med lav motivasjonsindikator kanskje trenger raskere og hyppigere oppfølginger i en periode fremover.

MotivasjonsindikatorLes: Hva betyr nederste linje i Motivasjonsanalysen™