Sluttsamtale

Har dere gode rutiner for når en ansatt slutter?

Når en ansatt velger å gå videre, kan det være lurt å ha gode rutiner for sluttsamtaler. Hensikten med sluttsamtaler er å få kartlagt områder virksomheten kan forbedre, samt hva som fungerer godt, og må ivaretas. Slike tilbakemeldinger er vi avhengige av for å lære og utvikle oss. I tillegg får begge parter en god og profesjonell avslutning på arbeidsforholdet. 

 
I Motivati har du tilgang til en undersøkelse som heter "sluttsamtale v.20". Denne inneholder spørsmål som egner seg godt for å få innsikt i hvordan den ansatte har hatt det i arbeidsforholdet og hva som kan forbedres. Underlaget kan brukes i en avslutningssamtale for både læring og avklaringer. 

 

TIPS! Hold undersøkelsen åpen med å sette sluttdato lengre frem i tid. Da kan du supplere med ansatte i den samme utsendelsen underveis. På denne måten får du samlet svarene og kan hente frem rapporter og se på trender. 

Les hvordan du legger til deltagere her

 

Alle undersøkelser kan tilpasses egne behov. Vår standard kan brukes som den er, eller dere kan gjøre endringer. 

Du kan lese mer om hvordan du tilpasser undersøkelser her: Hvordan endre en undersøkelse eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.