Får vi varsler på e-post fra Motivati?

Både ledere og medarbeidere får tilsendt varsler på e-post.

Leders e-postvarsler

Daglige e-poster:

Er det blitt sendt ut en undersøkelse vil du motta en oversikt over hvem som har svart det siste døgnet på e-post påfølgende dag;

Følgende har svart på undersøkelser i Motivati siste døgn:

- Navn 

- Navn 


Medarbeiders e-postvarsler

Har det skjedd en eller flere endringer det siste døgnet vil den ansatte få tilsendt en e-post påfølgende dag. Endringer som blir varslet om:

  • Påminnelse om å rapportere fremdrift på aktiviteter i handlingsplanen
  • Påminnelse om at du har aktiviteter som har nådd utløpsdato i handlingsplanen
  • Hvis leder har lagt til aktiviteter
  • Hvis leder har lagt til kompetanse
  • Hvis leder har delt nytt notat

 

Les: Finnes det en logg over aktiviteter?