Hvordan få oversikt over all kompetanse i hele virksomheten

Status

Status viser et oversiktsbilde over alle ansattes kompetanse.

Dette gjør det enklere for dere å planlegge tiltak basert på hvem og hvor mange som trenger den aktuelle kompetansen for å dekke virksomhetens behov.

motivati_skjermbilde_leder_kompetansesok_STATUS
 
  • For å sortere trykker man det området man ønsker, for eksempel «navn» eller «kategori».
  • GAP-analysen har gitt en indikator på hvilke områder som er kritisk, mens status gjør det enkelt å se hvem som trenger mer av den gitte kompetansen.
  • Forslag til tiltak kan være erfaringsutveksling, coaching, jobbrotasjon, enkeltemner på utdanningsinstitusjon, eller bare noe så enkelt som å benytte seg av faglitteratur/erfaringer på nett.

Tips: Ikke gjør det for komplisert. Begynn med enkle tiltak og aktiviteter, så vil man se flere muligheter etter hvert.

 

Husk! Virksomhetens administrator må på forhånd ha lagt inn kompetanse (kategori + fag) som leder kan velge mellom. Les mer her.

 

Les mer om hele prosessen for kartlegging og utvikling av kompetanse her: