Sende ny påminnelse / e-post til ansatt

Har ikke den ansatte svart? Eller har du sendt til feil e-post adresse?

Du kan sende ut en ny påminnelse om å besvare undersøkelsen som er sendt ut, eller endre e-posten i en utsendelse. Start med å logge deg inn som leder i Motivati, og klikk på menyen "undersøkelser".

Finn undersøkelsen du ønsker å legge til deltakere i

  • Den må ligge under "pågående". Er den under avsluttet må du endre sluttdato.
  • Klikk på "rediger" på undersøkelsen (her kan du også endre sluttdato):

Send påminnelse til alle: 

  • Klikk på knappen "send påminnelse" 

  • Klikk OK

 

 

Endre e-postadresse og send påminnelse til en ansatt:

Finn den ansatte i listen nederst i bilde

  • Klikk på den ansatte 

 

  • Gjør endringer i e-posten og trykk send. 
  • Klikk "send" for å sende påminnelse om å svare på undersøkelsen.